Cliënten intranet

Cliënten intranet!

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever “de werkgroep  cliënten intranet” hebben we het afgelopen half jaar hard gewerkt om te komen tot de bouw van een intranet. Eind maart 2017 willen we de eerste fase werkend hebben. De gehele bouw is een samenwerkingstraject waarbij wij betrokken zijn. De opdrachtgever (de werkgroep) Bestaande uit: vertegenwoordigers medezeggenschapsraad, communicatie, leercentrum, Bureau cliëntmedezeggenschap,

Servicepunt, cliënten zowel als adviseurs als testers. De firma Masc/Noxqs en Imagine

Doelstelling

Middels gebruik van de digitale wereld brengen we de cliënten dichter bij hun achterban, andere cliënten, informatie van de Amarantgroep en de medezeggenschap binnen de Amarantgroep. Dit project moet bijdragen aan de complete medezeggenschap van de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger over zijn zorg. Tevens is dit een service van de Amarantgroep om makkelijker bij de benodigde informatie te kunnen van de Amarantgroep en alle onderliggende beeldmerken. Tot slot is het ook fijn voor de Amarantgroep dat zij hun cliënten sneller en eenvoudiger deelgenoot kunnen maken van allerlei informatie.

Volg hier de laatste ontwikkelingen.

clienten intranet imagine amarant groep clienten intranet imagine amarant groep clienten intranet imagine amarant groep