logo

PROJECT AANVRAAG INNOVATIECENTRUM IMAGINE

Om ondersteuning bij een project aan te vragen bij Innovatiecentrum Imagine is het belangrijk dat wij duidelijk hebben welke zaken u van ons vraagt.

Hiervoor kunt u dit aanvraagformulier gebruiken. Gebruik van dit formulier is niet noodzakelijk. U kunt ook direct contact met ons opnemen. Het helpt echter wel.

Ook als u er niet helemaal uitkomt kunt u even contact met ons opnemen. Dan gaan we er samen naar kijken. Als duidelijk is wat u wilt bereiken met het project, kunnen wij een beter passend advies geven. Bijvoorbeeld over de voorwaarden die noodzakelijk zijn bij de invoering van uw project, wat misschien een betere optie is en waar het gemaakt kan worden.

Het formulier is onderverdeeld in 7 korte stappen. Alleen uw naam en e-mailadres zijn verplichte velden die ingevuld moeten worden. Overige vragen kunt u leeg laten als u het niet weet.

Introductie (Stap 1 / 7)

Algemeen (Stap 2 / 7)

Met deze vragen hopen wij een beeld te krijgen van de zaken die u graag wilt bereiken in het project en wat het project precies inhoud. Met de verkregen informatie kunnen wij vanuit Imagine dan een passend advies geven.


Gebruikers (Stap 3 / 7)

Bij de volgende vragen willen we een beter beeld krijgen van wie de gebruikers zijn van de in het project te bereiken resultaten. Hoe specifieker de informatie, hoe beter wij in staat zijn om ons advies te richten op een bepaalde doelgroep of functies in een programma.
Bedrijfsspecificaties (Stap 4 / 7)

Bij dit onderdeel gaan we kijken aan welke aspecten het project moet voldoen volgens de organisatie. Indien u hier geen antwoord op heeft kunt u deze leeg laten.

Toepassing (Stap 5 / 7)Onderdelen van het project (Stap 6 / 7)

Bij dit onderdeel wordt er gekeken naar de mogelijke functies, specificaties, eigenschappen en overige zaken waar het project aan moet voldoen.Tot slot (Stap 7 / 7)