leuk initiatief

Op woonvoorziening de Wachter in Etten – Leur is een leuk initiatief opgestart. Eén van de bewoners is slechtziend en een andere bewoner is slechtziend en 100% doof.

Het voeren van een gesprek was hierdoor voorheen niet mogelijk. Totdat één van de bewoners op het idee kwam om via een laptop en los beeldscherm wel met elkaar te kunnen schrijven.

Op deze manier is het koffie moment leuker voor beide bewoners. Omdat ze voorheen niet konden deelnemen aan het gesprek maar nu wel.

Met dank aan Cliënten ICT zijn de materialen er gekomen om het te laten werken. Dit is weer een voorbeeld hoe belangrijk  het is om een directe samenwerking te hebben tussen cliënten en ondersteunende diensten.