WiFi voorziening

Zoals een ieder wel heeft gelezen heeft Amarant een leegstaande locatie beschikbaar gesteld  in Rijsbergen, waar de mogelijkheid gerealiseerd wordt om 10 tot 14 cliënten die specifieke zorg nodig hebben separaat in quarantaine te plaatsen.

 

Om tijdens deze vervelende quarantaine toch op de hoogte te blijven van het laatste nieuws of om simpelweg verbinding te maken met begeleiders of het thuisfront is er op deze locatie een WiFi voorziening gemaakt, die voor een ieder toegankelijk is.

 

De medewerkers van clientenICT hebben samen met ondersteuning van ICT deze voorziening gerealiseerd.

 

Wij hopen hiermee een kleine bijdrage te hebben geleverd aan de problematiek die corona met zich meebrengt. Laten we tevens hopen dat deze locatie zo min mogelijk gebruikt hoeft te worden.