Imagine Support

Imagine Support

Imagine Support is onze dagbesteding/ICT leerwerkplek voor veelal normaalbegaafde mensen met autisme. Imagine Support zit gevestigd binnen innovatiecentrum Imagine, samen met afdelingen Cliënten ICT en Innovatie.

Bij Imagine Support wordt een zo normaal mogelijke (ICT leer)werkplek geboden, zodat de overstap naar (begeleid) betaald werk minder groot is. Dit doen we door enerzijds Imagine Support ondersteunende werkzaamheden voor afdelingen Cliënten ICT en Innovatie uit te laten voeren. Werkzaamheden die daadwerkelijk bijdragen aan Imagine, met als doel dat cliënten zich ontwikkelen op ICT gebied. Denk hierbij aan het bouwen en beheren van websites, repareren van laptops, maken van Wonderfoons en testen van innovaties.

Anderzijds worden cliënten sociale vaardigheden aangeleerd, zoals bijvoorbeeld het werken in een team, met klanten en andere partijen. Hierdoor worden de mogelijkheden voor doorstroom naar een regulier bedrijf vergroot.

 

Heb je nog vragen? Je kunt contact met ons opnemen via imaginesupport@amarant.nl of 088-6111222.
Wat is het doel van dit product?

Imagine Support


Joey de Oogman Meer leuke projecten