Studenten / Stage

Studenten

We hebben nauwe samenwerkingen met hogescholen, waaronder Avans Hogeschool. De opleiding Mens en Techniek (gezondheidszorg technologie) sluit perfect aan op wat wij in de praktijk doen: een brug bouwen tussen de mens en techniek. Vandaar dat we ieder half jaar doorgaans twee stageplaatsen aanbieden. Dit is voor ons een mooie mogelijkheid om van jonge, frisse inzichten te leren en de studenten kunnen ervaren hoe het is om binnen Amarant te innoveren.

 

Onderstaand een overzicht van studenten die bij ons een onderzoek hebben uitgevoerd met hierbij de onderzoeksvraag beschreven.

Laura Eeltink
‘’ Ik ga mij bezig houden met de uitdaging hoe het ethische aspect goed meegenomen kan worden in de keuze en implementatie van technieken die dienen ter ondersteuning in het zelfstandig wonen en een inbreuk doen op de privacy.’’

Evi Elich
‘’ Ik ga binnen deze stage onderzoek doen op welke manier een escaperoom als leermiddel kan dienen voor zorgmedewerkers, zodat de kwaliteit van zorg verbeterd wordt.’’

Renée Vonk
‘’ Tijdens mijn stage ga ik onderzoek doen naar de inzet van Virtual Reality om stress tijdens de dienst te verminderen.’’

Rick Lambregts
‘’ Ik onderzoek hoe DigiContact het best geïmplementeerd kan worden binnen Amarant’’

Glenn van den Boom
‘’ Welke factoren spelen een rol bij het inzetten van zorgtechnologie voor kwetsbare ouderen?’’

Laura van de Ham
‘’ Wat is een geschikte leermethode voor de zorgprofessionals van Amarant, zodat zij op hun eigen manier hun digivaardigheden kunnen verbeteren. ’’

Inge van Gelder
‘’ Binnen imagine doe ik onderzoek naar het inzetten van wearables om de veiligheid van zorgmedewerkers te vergroten. Met name de doelgroep LVB+’’

Paul Verhoeven
‘’ Momenteel ben ik bezig met het ontwikkelen van een product en wil ik de zorgprofessional binnen Amarant laten zien dat het gebruik van technische zorginnovaties noodzakelijk is’’

Remco van Riet
‘’ Aan welke eisen moet de uitleenservice van zorginnovaties van de organisatie Amarant voldoen en hoe kan de uitleenservice in de praktijk worden geïmplementeerd?’’

Roy van den Broek
‘’ Hoe kunnen zorgorganisaties worden verleid om te investeren in domotica die bijdraagt aan een leven met meer zelfregie voor mensen met een licht of matige verstandelijke beperking?’’

Ikram Assouiki
‘’ Hoe kan de digivaardigheid van de zorgprofessional van  Amarant verbeterd worden?’’

Daniek van Engelen
‘’ Hoe staan zorgprofessionals van Amarant Groep tegenover technologische zorginnovaties en hoe kan het gebruik van technologische zorginnovaties worden bevorderd bij deze doelgroep?’’

Guus Vanhoutem
‘’ Kan een digitaal middel het leren van mensen met een licht verstandelijke beperking van Amarant ondersteunen en welke eigenschappen heeft een digitaal middel nodig om te ondersteunen?’’

Pien van Dijk
‘’ Met welke implementatiemethode kan het innovatiecentrum Imagine op structurele wijze zorginnovaties implementeren binnen Amarant?’’

Merel van As
‘’ In hoeverre is virtual reality te gebruiken als ondersteuning bij de behandeling van een cliënt met een licht verstandelijke beperking met bijkomende psychiatrische- en/of gedragsproblemen binnen Amarant?’’

Aniek Wingens
‘’ Heeft GoOV een toegevoegde waarde voor de cliënten van Amarant en zo ja, hoe kan dit het beste geïmplementeerd worden binnen de organisatie? ‘’

Ben Willems – Opleiding Business IT and Management
‘’ Hoe kan het innovatiecentrum beter eisen en wensen verzamelen en noteren bij nieuwe projecten?’’

Nivard Herijgers

“Hoe kunnen we MyWebb implementeren bij onze zorgmedewerkers en cliënten”

 

Wil je meer te weten komen over één of meerdere onderzoeksrapporten? Laat het ons weten!

 

 
Wat is het doel van dit product?

Leren, stage, inspireren en ondersteunen.


Joey de Oogman Meer leuke projecten